ANBI status Ruïnekerk Oude Niedorp

Stichting Ruïnekerk Oude Niedorp heeft de culturele ANBI status.
In dat kader dienen wij een aantal gegevens op onze site te publiceren:
RSIN: 853702433
KvK.nr: 59938331
Opgericht d.d. 7 februari 2014

Bestuursamenstelling:
Sonja Luitjes (voorzitter)
Theo de Haas (secretaris)
Carla Nederlof (penningmeester)
Ellen Tromp-Wardenaar (algemeen lid)
Victoria van den Bergh (algemeen lid)

Doelstelling

De stichting Ruïnekerk Oude Niedorp heeft ten doel:
- het openstellen van de ruïnekerk voor publiek,
- het faciliteren van evenementen in de ruïnekerk
- creëren en behouden van draagvlak bij publiek en overheden, voor het behoud van de ruïnekerk

Inkomsten

Voor wat betreft de inkomsten is de Stichting afhankelijk van subsidies, donaties en vergoedingen ontvangen voor de ter
beschikkingstelling van de ruïnekerk bij evenementen.
De lasten bestaan met name uit administratieve lasten, zoals kosten in verband met het aanhouden van een bankrekening en
een internetsite.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting.
Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt per oprichtingsdatum € 75,-. Bankrekening nummer is NL03rabo0184870070
De wens bestaat om, zodra het vermogen van de Stichting dit toelaat, te gaan investeren in zaken om te gebruiken tijdens
evenementen zoals bijvoorbeeld stoelen, banken, tafels, partytenten etc.